Implementatie of invoering van "The leader in me" op obs Kompas.

In het najaar van 2016 zijn wij gaan onderzoeken of "The leader in me" een goede aanvulling zou kunnen zijn voor ons BAS-concept. In onze visie staat heel mooi beschreven dat wij onze leerlingen meer eigenaar van het eigen leerproces willen maken. Maar uiteindelijk willen wij onze leerlingen eigenaar van hun hele leven maken. Gezien de ervaringen binnen school met "De 7 eigenschappen van effectief leiderschap" van Stephen Covey, kwamen wij uit bij "The leader in me", een pedagogische leerlijn voor basisscholen die kinderen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert, gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen.

Hoe 7 gewoonten zorgen voor leiderschap

Het leiderschap van Covey gaat vooral over zelf-leiderschap. Kinderen leren wat hun aandeel in de dingen is en durven verantwoordelijkheid te nemen.

 
Het gaat erom leerlingen belangrijke gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen en waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.

Het werkt van binnen naar buiten, en dat maakt dit proces zo bijzonder. Niet vanuit 'het kunnen', maar juist vanuit 'het zelf willen'. The Leader in Me is om minstens 5 redenen uniek:

# 1. Van binnen naar buiten

Eerst werken aan jezelf, jouw keuzes, jouw verantwoordelijkheden, jouw doelgerichtheid en jouw integriteit en dan pas naar de ander en naar jouw relaties met anderen.

# 2. Geen lesboek maar voorbeeldgedrag

Modelling van de leerkracht staat centraal. Zij zijn degenen die de 7 gewoonten door de dag heen herkennen en tot leven brengen. “Kijk, wat ik daar zie en hoor, is een mooi voorbeeld van gewoonte 5 ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden!’. Jan, wil jij voor de klas eens komen vertellen hoe jullie zojuist jullie meningsverschil hebben uitgepraat?” Leerkrachten blijven doen wat zij deden maar geven er nieuwe woorden en inhoud aan.

# 3. Een gemeenschappelijke, compacte taal

De 7 gewoonten bieden een gemeenschappelijke taal als houvast voor de hele pedagogische én didactische aanpak. Voor iedereen die betrokken is: leerlingen, leerkrachten, schoolleiding, de conciërge, ouders.....

# 4. Een proces binnen de praktijk van alledag

Geen programma en ook geen methode, maar een proces binnen de aanpak van alledag. Het is vooral anders kijken naar wat u nu al doet zodat leerlingen maximaal kunnen oefenen in persoonlijk leiderschap. De aandacht voor leiderschapsgewoonten wordt bovendien verbonden aan andere onderwijsdoelen binnen uw school.

# 5. Het werkt!

Kinderen leren van binnenuit: niet omdat het zo moet, maar omdat het in hen is gezaaid en tot bloei gekomen. Leerkrachten groeien als mens en professional. Ouders krijgen een nieuwe boost voor hun opvoeding want ook thuis zijn de 7 gewoonten toepasbaar.
(Bron: www.cps.nl)

Tijdpad op obs Kompas.

The Leader in me werkt ‘van binnen naar buiten’. Daarom is het eerste onderdeel een tweedaagse training in de ‘7 Habits’ voor het gehele personeel, gevolgd door een startdagdeel. Na de startbijeenkomst wordt in het proces door middel van een implementatiebijeenkomst gekeken naar het waarom, hoe en wat van het overbrengen van persoonlijk leiderschap op de leerlingen. Het onderwijsproces op school (de dingen die gewoon moeten gebeuren) krijgen diepgang en ‘smaak’ door vanuit de 7 habits te kijken naar 6 ingrediënten: het modelen, de omgeving van de school, het curriculum, didactiek, het integraal werken binnen de school en de bestaande tradities van de school.

Het proces van TLIM bestaat uit twee fasen (zie figuur): in de eerste fase (7 Habits training, startbijeenkomst, Implementatie-en Lighthouse Team training) wordt gebouwd aan de cultuur van de school en in de tweede fase ligt de focus op het maximaliseren van de resultaten. Beide fasen worden ondersteund met een website, materialen en begeleiding van de school.


Tijdens de startbijeenkomst van een dagdeel scherpt het team dus de visie op onderwijs van de school (het ‘waarom’), tijdens de implementatiebijeenkomsten wordt deze geconcretiseerd in 6 aandachtsgebieden (het ‘hoe’ en ‘wat’).
CPS hanteert algemene leveringsvoorwaarden Offertenummer: 20170139

In fase 2 (meestal een jaar na de start van de school in het proces) van The Leader in Me wordt de visie en implementatie ook omgezet in meetbare doelen en wordt gewerkt aan het bereiken daarvan.

 Onderwerp    Planning
 Studiedag gewoonten 1, 2 en 3    10 maart 2017
 Aanleren 7 gewoonten    Vanaf 10 maart 2017
 Studiedag gewoonten 4,5.6 en 7      11 april 2017
 Informatie avond ouders door CPS    mei 2017
 Startbijeenkomst    zomer 2017
 Implementatiedag    oktober 2017
 Lighthouseteamtraining    november 2017
 Emporwerment    Voorjaar 2017
 Werken aan schooldoelen    Aanvang schooljaar 2018-2019
 Contact- en begeleidingsmomenten    Gedurende de gehele periode

Vanaf 10 maart 2017 zijn wij begonnen met aanpassingen binnen onze schoolcultuur om onszelf, als team, leerlingen en ouders bekend en ervaren te maken met de gewoonten van "The leader in me".

Het Lighthousteam bestaat uit teamleden die het hele proces ondersteunen en een voortrekkersrol nemen in de begeleiding van het proces.

Dit schema wordt verder uitgebreid, afhankelijk van de voortgang , nieuwe gegevens en informatie van CPS.