OBS Kompas investeert op het expliciet maken en houden van ‘de bedoeling’ van de school, het betekenis geven aan onze maatschappelijke opdracht. We hebben hoge verwachtingen. We zijn met al onze professionals betrokken op de resultaten van de totale school organisatie. We zijn trots op wat we bereiken. We laten zien waar we voor staan en waar we goed in zijn. Maar schromen niet om ook transparant te zijn over wat beter kan, nog ontwikkeling behoeft.

Alles is te lezen in onze onderstaande factsheets. Daarnaast is informatie over alle scholen in Nederland te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl.

SAAM&vatting januari t/m mei 2020