Kompas op de kaart!
Via onderstaande link kunt u zien welke gegevens van obs Kompas bekend zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs en bij DUO.

​​​​​​​​Resultaten van ons onderwijs.