Medezeggenschapsraad

De volgende ouders en leerkrachten zijn lid van de MR.

MR-ouders

Marco Hubers (voorzitter)
MR-personeel

Sandra Rijkers (penningmeester)
Leonie Theunissen - de Bot (secretaris).