Medezeggenschapsraad

De volgende ouders en leerkrachten zijn lid van de MR.

MR-ouders

Marco Hubers (voorzitter)
Jeroen Vermeiren (lid)

MR-personeel

Sandra Rijkers (penningmeester)
Leonie Theunissen - de Bot (secretaris)

Na de volgende vergadering plaatsen wij hier een foto van de vernieuwde MR.