Klik op onderstaande documenten om ze te openen.
Schoolgids O.B.S. Kompas 2019-2020 ( Klik hier voor de bijlages)
Schoolplan obs Kompas 2015-2019 (Wordt in 2019-2020 vernieuwd)
Infoboekje TSO schooljaar 2019-2020 obs Kompas
Protocol SAAM gebruik beeldmateriaal
Klachtenprocedure
Brief van SAAM 21 oktober 2019
Brief GGD 2018
Hoofdluisfolder GGD
Aanvraagformulier schoolverlof Kompas

Medicijngebruik.
Op school verstrekken wij geen medicijnen, zonder toestemming van de ouder(s). Indien uw kind regulier medicijnen nodig heeft onder schooltijd, verzoek ik u de bijlage goed door te lezen. U wordt verzocht het formulier op school met de leerkracht in te vullen. Dit geldt ook voor onverwachte situaties, waarbij uw kind ziek wordt. U heeft hierover op 28-08-2017 een mail ontvangen.
Handelswijze en formulieren medicijngebruik

Om de documenten te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig.
Download hier gratis de nieuwste versie van Adobe Reader.