Klik op onderstaande documenten om ze te openen.
Schoolgids obs Kompas 2019-2020
Schoolplan obs Kompas 2015-2019 (Wordt in 2019-2020 vernieuwd)
Infoboekje TSO schooljaar 2019-2020 obs Kompas
Protocol SAAM gebruik beeldmateriaal
Klachtenprocedure
Brief GGD 2018
Hoofdluisfolder GGD
Bijzondere dagen Voortgezet Onderwijs 2018-2019

Medicijngebruik.
Op school verstrekken wij geen medicijnen, zonder toestemming van de ouder(s). Indien uw kind regulier medicijnen nodig heeft onder schooltijd, verzoek ik u de bijlage goed door te lezen. U wordt verzocht het formulier op school met de leerkracht in te vullen. Dit geldt ook voor onverwachte situaties, waarbij uw kind ziek wordt. U heeft hierover op 28-08-2017 een mail ontvangen.
Handelswijze en formulieren medicijngebruik

Om de documenten te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig.
Download hier gratis de nieuwste versie van Adobe Reader.