Downloads

Klik op onderstaande documenten om ze te openen.
Aanmeldformulier OBS Kompas
Application form OBS Kompas
Aanvraagformulier schoolverlof OBS Kompas
SAAM&vatting OBS Kompas jan t/m mei 2021
SAAM&vatting OBS Kompas jan t/m mei 2020
SAAM Protocol gebruik beeldmateriaal
SAAM Brief College van Bestuur
Klachtenprocedure
GGD Jeugdgezondheidszorg
GGD Hoofdluisfolder


Medicijngebruik.
Op school verstrekken wij geen medicijnen, zonder toestemming van de ouder(s). Indien uw kind regulier medicijnen nodig heeft onder schooltijd, verzoeken wij u de bijlage goed door te lezen. U wordt verzocht het formulier op school met de leerkracht in te vullen. Dit geldt ook voor onverwachte situaties, waarbij uw kind ziek wordt.
Handelswijze en formulieren medicijngebruik

Om de documenten te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig.
Download hier gratis de nieuwste versie van Adobe Reader.