Op OBS Kompas voeren wij een gezond beleid t.a.v. eten en drinken. De kinderen hebben de hele dag beschikking over water. Voor de kleine pauze nemen eten zij groente en/of fruit mee. Tijdens deze pauze mogen zij ook melk drinken.
Op de dagen met een continurooster nemen de kinderen zelf lunch mee (brood met bij voorkeur met gezond beleg, en bij voorkeur water of melk).

Voedingsbeleid OBS Kompas 2020-2021

Naast dit beleid verzorgt de school ook lessen t.a.v. gezonde voeding.

Smaaklessen
Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken: met al hun zintuigen verkennen kinderen het dagelijkse eten!

Smaaklessen is een uniek lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het beleven van voedsel staat centraal. Door Smaaklessen krijgen kinderen flink wat kennis over eten én ervaring met gezond en duurzaam kiezen.

Eten is kiezen! En we hebben veel te kiezen. Eten we vegetarisch of vlees? Neem ik een appel of koek mee naar school? Les ik mijn dorst met cola of water? Door middel van Smaaklessen wordt de nieuwsgierigheid en interesse van kinderen naar hun eten opgewekt. Weten waar je eten vandaan komt helpt om bewuste, gezonde keuzes te maken.

Pijlers van Smaaklessen
Binnen Smaaklessen komt het thema voeding breed onder de aandacht. De onderwerpen die aan bod komen zijn opgedeeld in vijf pijlers:

1. Smaak
Wat is smaak? Welke zintuigen heb je? Durf je nieuwe soorten eten te proeven?

2. Gezond eten
Waarom heb je eten en drinken nodig? Waarom heeft je lijf meer aan fruit en brood dan aan chips en roze koeken?

3. Voedselproductie
Welke weg heeft je eten afgelegd voor het op je bord terecht kwam? Hoe zit het met eten en duurzaamheid?

4. Consumentenvaardigheden
Wat kun je in de winkel kopen? Wat staat op het etiket?

5. Koken
Tijdens de laatste les koken de kinderen samen en leren ze dat bij eten ook sociale vaardigheden horen.