Studiedag 28 september 2016

Gisteren was de 1e studiedag van dit schooljaar. Tijdens deze dag hebben wij de onderwerpen besproken die wij de komende tijd goed willen uitwerken.
Wij gaan dit jaar 3 projectplannen uitvoeren om een verdere verbetering in ons onderwijs te maken. Naast de aandacht voor alle vakken, worden onze speerpunten:
-Taal en Woordenschat;
-Spelling;
-en Begrijpend Lezen.

Alle vakken zijn in een duidelijk jaarprogramma gezet, zodat hoofd- en bijzaken duidelijk gescheiden worden.

In het huidige schooljaar verwachten wij de reguliere 4 jaarlijkse inspectie. Om hier goed op voorbereid te zijn hebben wij hierover de eerste afspraken gemaakt.
Verder hebben wij gesproken over Sociale Integratie en Burgerschap, ook een schoolvak, dat door veel lessen en gebeurtenissen heen verweven is. Ook ons schoolconcept, BAS, draagt hier aan bij.

Als laatste heeft Carola een voorlichting over MIND gegeven. Met dit "programma" zoeken wij uit welke kinderen wij extra leerstof moeten aanbieden, die past bij de ontwikkeling van deze leerlingen.

De middag stond in het teken van het uitwerken van allerlei besproken zaken, zodat dit gelijk is geborgd.

Al met al een effectieve, maar zeker ook gezellige, studiedag!
Media
  • CtdVfRJWgAA8t6K.jpg