werk na toets

Na de rekentoets werkt ieder groepje aan zijn eigen verbetergebied, zodat er ingespeeld wordt op de individuele leerbehoeften van de kinderen.
Media
  • werk1
  • werk2
  • werk3
  • werk4
  • werk5
  • werk6