Welkom op de groepssite
van groep 5/6

   

  Veel plezier met het bekijken van onze site!

G​
roep 5/6 is een lieve, vrolijke groep kinderen met veel energie.
Juf Elma en juf Sabine zijn de juffen.

Groepssite
Op deze site staan belangrijke gebeurtenissen, foto's en informatie over het onderwijs in groep 5/6. Op deze manier willen we graag ouder en kind op de hoogte houden.​

Contact
Natuurlijk vinden wij het belangrijk om samen met u als ouder af te stemmen wat uw kind "nodig" heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Vandaar dat u altijd welkom bent voor vragen/ opmerkingen of een gesprek. 

Voor korte mededelingen of vragen kunt u ons e-mailadres gebruiken, dit is:
elmaoudhof@saamscholen.nl
sabinevandecamp@saamscholen.nl


We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken!

Nieuwtjes

Tutorlezen
Win-win!
herfstwandeling Geerbos
Vandaag hebben we een leuke, leerzame herfstwandeling gemaakt in het Geerbos onder leiding van gidsen van het IVN, afdeling Veghel.
project ...en toen
We zijn begonnen aan het project voor de Kinderboekenweek met als thema ...en toen. De kinderen maken een muurkrant en een boekendoos over een oud volk. Voorbeelden zijn: de Grieken, Romeinen, Apachen, Indianen, Egyptenaren en de Inka's.
werk na toets
Na de rekentoets werkt ieder groepje aan zijn eigen verbetergebied, zodat er ingespeeld wordt op de individuele leerbehoeften van de kinderen.