Werken met groepsdoelen

Het hele schooljaar zijn we al bezig met groepsdoelen bij vakgebieden.
Voor rekenen zijn we begonnen met de splitsdiploma's. Hiervan hebben we een huis gemaakt om bij te houden wie welk doel heeft behaald. Door veel te oefenen, hebben alle kinderen inmiddels laten zien alle splitsingen van 1 t/m 10 te kennen. Het blijft wel belangrijk deze te herhalen, zodat we ze niet vergeten.

Voor lezen hadden we ook ons groepsdoel gehaald. Hiervoor hebben we woordrijen op tempo gelezen. De kinderen krijgen iedere keer 30 seconden om zo veel mogelijk woorden te lezen. Aangezien we de vorige keer het doel behaald hadden, zijn we toen naar de speeltuin geweest om dit te vieren.
We hebben inmiddels een nieuwe woordenlijst en dus weer een nieuw doel gesteld. Alle kinderen hebben ook een individueel blad waarop ze persoonlijke doelen stellen op het gebied van race-lezen.
Media
  • 20190524_134412
  • 20190524_134422