Aanmelden op Kompas

Ouders die bezig zijn een schoolkeuze voor hun kind te maken, kunnen op verschillende manieren informatie over Kompas inwinnen. Zij kunnen met een van de leerkrachten en/of de directeur een persoonlijk en informatief gesprek voeren. Daarnaast kunnen zij informatie krijgen via de open dag, de schoolgids en de website.
Aanmelden gebeurt door inlevering van een ingevuld aanmeldformulier. Het aanmeldformulier is op school verkrijgbaar.

Een kind dat in de loop van het schooljaar vier jaar wordt en bij ons is aangemeld mag vijf weken voordat het vier jaar wordt twee maal per week een dag komen “oefenen”. Het kind kan op deze manier geleidelijk aan de nieuwe situatie wennen. De leerkracht van de groep waar uw kind in komt, neemt tijdig contact met u op om hierover afspraken met u te maken.